Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

14/11/2009

Code kiểm tra sự tồn tại của table


Public Function KIEMTRA(TableName As String)As Boolean
   ' Khai báo biến cục bộ truy xuất đến Database Access
     Dim DB As Database
   ' Biến N lưu trữ số Tables của Database (dùng Byte là đủ)
     Dim N As Byte
   ' Biến i để duyệt qua từng Table
     Dim i As Byte
   ' Khởi tạo biến DB
    Set DB = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
   ' Lấy số Tables có trong Database
    n = DB.TableDefs.Count
  ' Duyệt tuần tự từng Table
    For i = 0 To n - 1
         ' Nếu tên Table thứ i bằng với tên Table muốn tìm
         If DB.TableDefs(i).Name = TableName Then
             ' Hàm trả về giá trị TRUE
              KIEMTRA = True
             ' Thoát khỏi hàm
               Exit Function
          End If
     ' Chuyển qua Table kế
       Next i
     ' Nếu ra khỏi vòng lặp mà vẫn chưa tìm thấy thì hàm trả về False
       KIEMTRA = False
  End Function
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum

4 nhận xét:

  1. Có thể dùng For Each table in DB được không bác Noname:
    Function Kiemtra(TableName as string) as boolean
    Dim DB as Database
    Dim table as tabledefs
    Set DB = currentdb()
    For Each table in DB.TableDefs
    If table = TableName
    KIEMTRA = True
    Exit Function
    End if
    Next Table
    KIEMTRA = False
    End Function

    Sent by: haquocquan

    Trả lờiXóa
  2. Cũng được. Nhưng chú ý chỗ phát biểu If
    If Table.Name = TableName then

    Trả lờiXóa
  3. Thanks voi doan code kiem tra su ton tai cua table cua ban nhe! Vi minh dang can no!
    Nhung o vong lap for, ban nen gan i=0, neu khong se khong tim thay table dau tien
    trong csdl neu no la table dang can tim!

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn bạn góp ý! :) Mình sẽ sửa lại! :)

    Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM