Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

14/11/2009

Code kiểm tra sự tồn tại của table


Public Function KIEMTRA(TableName As String)As Boolean
  ' Khai báo biến cục bộ truy xuất đến Database Access
   Dim DB As Database
  ' Biến N lưu trữ số Tables của Database (dùng Byte là đủ)
   Dim N As Byte
  ' Biến i để duyệt qua từng Table
   Dim i As Byte
  ' Khởi tạo biến DB
  Set DB = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
  ' Lấy số Tables có trong Database
  n = DB.TableDefs.Count
 ' Duyệt tuần tự từng Table
  For i = 0 To n - 1
     ' Nếu tên Table thứ i bằng với tên Table muốn tìm
     If DB.TableDefs(i).Name = TableName Then
       ' Hàm trả về giá trị TRUE
       KIEMTRA = True
       ' Thoát khỏi hàm
        Exit Function
     End If
   ' Chuyển qua Table kế
    Next i
   ' Nếu ra khỏi vòng lặp mà vẫn chưa tìm thấy thì hàm trả về False
    KIEMTRA = False
 End Function
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum

4 nhận xét:

 1. Có thể dùng For Each table in DB được không bác Noname:
  Function Kiemtra(TableName as string) as boolean
  Dim DB as Database
  Dim table as tabledefs
  Set DB = currentdb()
  For Each table in DB.TableDefs
  If table = TableName
  KIEMTRA = True
  Exit Function
  End if
  Next Table
  KIEMTRA = False
  End Function

  Sent by: haquocquan

  Trả lờiXóa
 2. Cũng được. Nhưng chú ý chỗ phát biểu If
  If Table.Name = TableName then

  Trả lờiXóa
 3. Thanks voi doan code kiem tra su ton tai cua table cua ban nhe! Vi minh dang can no!
  Nhung o vong lap for, ban nen gan i=0, neu khong se khong tim thay table dau tien
  trong csdl neu no la table dang can tim!

  Trả lờiXóa
 4. Cảm ơn bạn góp ý! :) Mình sẽ sửa lại! :)

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM