Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

9/11/09

Truyền thông số từ Combobox

Hỏi: Các Huynh chỉ dùm trong Access khi chọn 1 mục trong Combo box VD: MANV nào đó thì ở TextBox kế bên hiển thị ngay tên nhân viên theo MANV đó.
Trích:
Nguyên văn bởi ndtoan123 :Cách 1
Mình cho vd nhé: Giả sử bạn có bảng nhân viên(MaNV;TenNV) bây giờ tại Form: Frmnhanvien bạn có 1 combobox(tên là Cboma) để gõ mã nhân viên và 1 Textbox(tên là txttenNV) để hiển thị tên nhân viên ứng với mã NV đã chọn. VD khi gõ vào combobox mã nhân viên NV01 thì textbox sẽ hiển thị là Nguyễn Văn A; khi gõ vào nhân viên NV02 thì textbox hiển thị là Nguyễn văn B...
Muốn vậy tại textbox trên Form frmnhanvien: chọn Text txttenNV gõ vào công thức:
=Dlookup("tenNV","nhanvien","nhanvien!maNV=[Forms]![frmNhanvien]![Cboma]")
thì bạn sẽ có được kết quả ngay nhưng nhớ đặt thuộc tính Looked= Yes cho Textbox txttenNV (Mục đích là textbox này chỉ để hiển thị kết quả, không cho sửa đổi)
Trích:
Nguyên văn bởi pinkair Cách 2
Ví dụ bạn có Table la NhanVien gồm hai trường MaNV, TenNV
Bạn tạo Form có 1 Combo la CmbMaNV; 1 Text Box là txtTenNV
Source của CmbMaNV là table NhanVien trên.
Đoạn code như sau:
Private Sub cmbMaNV Click()
Me.txtTenNV.Value = Me.cmbMaNV.Column(1)
End Sub
Mình đã làm rồi, rất là OK bạn ah, bạn có thể sử dung
Thảo luận thêm: https://thuthuataccess.com/forum

9 nhận xét:

 1. Linhvn91120:51 19/1/10

  Bạn làm ơn cho mình hỏi!
  Mình tạo 1 form nhập thông tin học viên. Có các chuyên ngành thi khác nhau! Với mỗi chuyên ngành thi thì có các môn thi Cơ bản và môn thi Cơ sở tương ứng!
  Mình dùng 2 bảng (Bảng "Dulieu" để lưu thông tin nhập từ form, bảng "tenchuyennganh" để hiển thị thông tin ra combo box trên form)
  Trên form nhập thông tin mình có 3 Combo box để hiển thị chuyên ngành thi và các môn thi cơ bản, cơ sở.Nhưng khi lưu thông tin trên form đó vào bảng "dulieu" thì nội dung của các combo box hiển thị tên môn thi lấy từ bảng "tenchuyennganh" đều lưu dưới dạng số.
  Bạn chỉ giúp cách mình có thể lưu đúng tên môn trong combo box vào bảng với!

  Cảm ơn nhiều! :)

  Email của mình: linhvn911@gmail.com

  Trả lờiXóa
 2. Bạn có thể post câu hỏi dữ liệu mẫu của bạn trên trang http://www.khoahocphothong.net/forum/forumdisplay.php?f=179

  Mình sẽ vào đó trao đổi và support dễ hơn

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh11:17 17/6/10

  Trong chương trình quản lý của mình, mình muốn tạo một danh sách đơn vị nhận
  văn bản làm nguồn để khi nhập đơn vị nhận văn bản vào một texbox, thì đánh đến những ký tự thuộc đơn vị nào thì nó hiện lên đơn vị đó và chỉ việc chọn để nhập vào, và có thể nhập nhiều đơn vị trên cùng một texbox(như kiểu nhập nhiều địa chỉ email khi gửi thư điện tử)
  Mình muốn bạn chỉ giúp cách làm với.
  Cảm ơn nhiều!

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh11:21 17/6/10

  Trong chương trình quản lý của mình, mình muốn tạo một danh sách đơn vị nhận
  văn bản làm nguồn để khi nhập đơn vị nhận văn bản vào một texbox, thì đánh đến những ký tự thuộc đơn vị nào thì nó hiện lên đơn vị đó và chỉ việc chọn để nhập vào, và có thể nhập nhiều đơn vị trên cùng một texbox(như kiểu nhập nhiều địa chỉ email khi gửi thư điện tử)
  Mình muốn bạn chỉ giúp cách làm với.
  Cảm ơn nhiều!

  Địa chỉ Email của mình: ng_dtoan@ỵahoo.com

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh08:54 23/9/10

  iliolollllol uiuyiuyiuy
  iuyiuyiyui
  iyiuyiuyii
  yi yiyiuyiuy
  yuiyui yuiuyiyu
  uyi
  yuiuyiuyiuyiyui
  yiuyiiuyiuyiuyi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

  Trả lờiXóa
 6. tình hình bây giờ như sao:
  form của mình như vầy:
  1 combo mã nv
  1 combo mã kh
  3 text ( ngày xuất , họ tên KH, họ tên NV)
  khi click vào combo nv thì xuất hiện tên nv tương ứng, (combo kh cũng như vậy)
  nhưng khi click vào combo thì nó có xổ ra mã nhưng không click vào được, phía dưới góc, gần chổ record tới lui có xuất hiện dòng thông báo "this recordset is not updateable"
  relationship của mình : nhanvien(manv)->phieuchi(manv)
  phieuchi(mancc)->nhacungcap(mancc)
  nhacungcao(mancc)->phieuxuat(mancc)
  phieuxuat(makh)->khachhang(makh)
  ai giúp được giúp tớ với, gấp lắm

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh15:05 18/6/11

  bạn ơi! mình đang làm một luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện.mình có form nhân viên gồm:
  gồm 5 textbox ma nhan vien, ho ten, chuc vu, dia chi, dien thoai.
  1 checkbox: gioi tinh
  2 datetimepicker: ngay sinh,ngay vao lam
  và 1 combobox: phong ban.(ket noi den bang phong ban)
  van de la minh muon combobox phong ban se hien thi ra ma phong ban va ten phong ban luon tuc hien thi ca 2 field cung luc trong 1 combobox phong ban.ban co cach nao code dum minh voi.
  minh viet bang ngon ngu vb.net trong visual studio 2008 va dung database la sql server 2005
  thanks ban.

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh15:08 18/6/11

  ah dia chi email cua cau hoi quan li thu vien tren la : saobang23061990@gmail.com. minh mong som co cau tra loi cua ban.tai minh sap het han nop luan van rui.thanks ban rat nhieu

  Trả lờiXóa
 9. Các bạn cho mình hỏi. Mình tạo một combobox MaHH trong table BanHang lấy dữ liệu từ Table HangHoa. Khi một khách hàng mua nhiều mặt hàng, có thể hiển thị hai hoặc nhiều mã HH trên combobox k?mỗi mã được ngăn cách bởi dấu ","
  Mình cần gấp lắm.Cảm ơn các bạn nhìu nhìu.
  email cua minh : thucnguyenbui@gmail.com

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM