Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

14/11/09

Code Kiểm tra sự tồn tại của 1 file trong Access

' kiem tra su ton tai file
Function FileExit(fname As String) As Boolean

If Dir(fname) <> "" Then
FileExit = True
Else
FileExit = False
End If

End FunctionVí dụ: Ở sự kiện Load form của Form chính, bạn chọn cho code này vào:

If not(FileExit("\\May2\DULIEU\LUU.MDB")) then
msgbox " Phải cài file dữ liệu "
docmd.quit
End if

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM