Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

15/11/09

Tạo một đường viền cho report

Tôi muốn tạo một đường viền cho report giống như boder style của word khi in mà kô phải mất công kẻ bằng tay được ko?

Đáp:
Cho đoạn code sau vào report!
Private Sub Report_Page()
       On Error Resume Next
         Me.DrawWidth = 6   ' do rong duong line
         Me.DrawStyle = 0   ' 0 den 6 => kieu duong mat dan
         ' Sử dụng công thức object.Line (x1, y1) - (x2,y2), color, [Box=B]
         Me.Line (0, 0)-(Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight), vbred, B
       End Sub

Thảo Luận vấn đề này tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM