Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

15/11/2009

Chuyển chữ thường thành chữ Hoa

Hỏi: Tôi làm chương trình qlý SV, vô ý lúc nhập tên toàn nhập chữ thường, tôi muốn tạo một hàm có thể in hoa tất cả mẫu tự đầu của từng từ trong trường văn bản thì phải làm như thế nào?
Trả lời: Hàm của bạn làm như sau:
Function Inhoachucaidau (Word as Variant) as String
   Dim temp as string, C as string, OldC as String, X as integer
   If IsNull(Word) then
      Exit Function
Else


   temp = CStr(LCase(Word)
   OldC = " "
   For X = 1 to Len(temp)
      C= Mid(temp, X, 1)
      If C >= "a" and C <= "z" and (OldC < "a" or OldC > "z") then
         Mid(temp, X, 1) = UCase(C)
      End If
      OldC = C
   Next X
   Inhoachucaidau = temp
End If
End Function
Lúc các bạn sử dụng thì thay đổi trường Control Suorce thành
= Inhoachucaidau([text field_của bạn])

5 nhận xét:

 1. Có 1 cách đơn giản hơn nhiều với hàm StrConv(chuỗi, đối số)
  1: Hoa, 2: thường, 3 : hoa các chữ cái đầu một từ!

  Msgbox StrConv("Hello world 1234" ,1) =>' Returns "HELLO WORLD 1234".
  Msgbox StrConv("HELLO WORLD 1234" ,2) => ' Returns "hello world 1234".
  Msgbox StrConv("hello world 1234" ,3) => ' Returns "Hello World 1234"

  Trả lờiXóa
 2. Hàm StrConv chỉ áp dụng cho Tiếng Anh thôi. Tiếng Việt thì nó Pó tay.

  Trả lờiXóa
 3. Nếu chữ thường thành chữ Hoa bạn dùng UCase(chuỗi)
  Chữ Hoa thành chữ thường: dùng LCase(chuỗi)
  Chữ thường/Hoa thành chữ chỉ in hoa chữ đầu tiên dùng: inhoachucaidau(chuỗi)
  Với hàm Inhoachucaidau() đã trình bày ở trên!
  Mến!

  Trả lờiXóa
 4. Bác Noname có thể nói chi tiết hơn về cách sử dụng hàm chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa được không. Em có làm qua nhưng ko hiểu cách làm nên ko ra a.

  Trả lờiXóa
 5. StrConv(Chuỗi ,tham số)

  Thamsố =1: ra chữ HOA
  Tham Số =2 : Ra chữ thường.

  Còn Viết Hoa đầu Dòng phải dùng cách khác đối với chữ Việt

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM