Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

10/11/2009

Kiểm tra 1 form trong chương trình đã được mở hay chưa!


Trong access, đôi khi bạn cần kiểm tra một form có đang load hay chưa để lấy về thông số, tránh động tác thừa vì đôi khi load lên một form dạng bảng, có nhiều đối tượng là rất lâu.
Function dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng

Code:
Function fIsLoaded(ByVal strFormName As String) As Boolean
'Giá trị trả về là 0 nếu chưa mở, -1 là đã mở rồi
  If SysCmd(acSysCmdGetObjectState, acForm, strFormName) <> 0 Then
    If Forms(strFormName).CurrentView <> 0 Then
      fIsLoaded = True
    End If
  End If
End Function
'****** Code End ********
[right] Nguồn Từ : Khoa Học Phổ Thông.
Website : http://www.khoahocphothong.net [/right]
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

1 nhận xét:

 1. Đơn giản hơn ta xét Function :

  If CurrentProject.AllForms("YourFormName").IsLoaded = True Then
  do something
  Else:
  do something else
  End If

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM