Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

10/1/11

Mã hóa và giải mã- tgiả vba

Tác giả: VBA
site: Diễn đàn Thủ Thuật Access
ứng dụng 2 hàm này các bác có thể sử dụng trong việc quản lý mã hoá mật khẩu trong table User của các bác là hay nhất