Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

10/11/2009

nén file Access bằng VBABình thường,khi mà các câu lệnh Make, Append, delete thực hiện nhiều lần thì file access của bạn sẽ phình to không tưởng tượng được, có khi lên tới hàng GB, để nén access ta vào menu tool-->database Ulities-->Compact and repair Database
Nhưng đôi khi chúng ta cần thực hiện điều đó bằng VBA vì đã khóa Menu, thay bằng customise menu, hoặc với mục đích thân thiện với người dùng chỉ trên một nút nhấn.

hãy copy đoạn code sau của tác giả Juan M. Afan de Ribera để làm điều đó

Code:
'  ***** Code Start *****
Public Sub CompactDB()

  CommandBars("Menu Bar"). _
  Controls("Tools"). _
  Controls("Database utilities"). _
  Controls("Compact and repair database..."). _
  accDoDefaultAction

End Sub
'  ***** Code End *****
[right] Nguồn Từ : Khoa Học Phổ Thông.
Website : http://www.khoahocphothong.net [/right]
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

1 nhận xét:

 1. Cách khác:
  Vào Project / References và chọn Microsoft Access 10.0 Object Library.

  Thêm đoạn code sau vào Form:

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

  'Nén CSDL tên MyData.mdb và tạo 1 CSDL mới tên DB2.mdb
  DBEngine.CompactDatabase App.Path & "MyData.mdb", App.Path & "DB2.mdb"

  'Xóa MyData.mdb
  Kill "MyData.mdb"

  'Đổi tên DB2.mdb thành MyData.mdb
  Dim OldName
  Dim NewName

  OldName = "DB2.mdb": NewName = "MyData.mdb"

  Name OldName As NewName

  End Sub

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM