Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

10/11/09

Lấy về tên của máy tính đang dùng:

Lấy về tên của máy tính đang dùng:

Environ("ComputerName")

Ứng dụng bạn có thể phân quyền cho user cụ thể nào đó như chief accountant...hoặc vị trí cố định mà bắt buộc phải dùng PC đó mới có thể chạy được Module.
Đơn giản hơn là trong hành động Form Load, bạn chào hỏi bằng hàm này:

msgbox "Hello " & Environ("ComputerName")

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM