Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

25/08/2019

Hướng dẫn Nạp RowSource cho ComboBox nhanh và hiệu quả với dữ liệu lớn

Tác Giả Bài Viết: Lê Hồng Đức.
Các bạn có thể thảo luận thêm chủ đề này ở diễn đàn Thủ Thuật Access tại Topic
https://thuthuataccess.com/forum/post-42800.html#pid42800

Ẩn dòng trắng Report

Bài toán đặt ra: Mình có một cái report , có rất nhiều dòng trắng (Phần chi tiết lẫn nội dung tổng hợp) , Mình muốn lúc lên report các dòng trắng bị xóa đi mà không phải can thiệp record source report

Đáp:
ý tưởng của mình thế này
Nếu Isnull(soct) thì tất cả các đối tượng trong phần detail đều có chiều cao =0.

23/05/2019

Thay đổi địa chỉ của đối tượng WebBrowser bằng VBA

WebBrowser là đối tượng giúp bạn duyệt web trong access. Ta có thể ứng dụng trong việc dùng access đăng nhập vào web, lấy dữ liệu về (ví dụ tỷ giá, KQ Xổ Số...) và tải dữ liệu lên web như gửi báo cáo...
Để thay đổi Address của WebBrowser, ta phải gõ đầy đủ như sau


WebBrowser0.ControlSource = "=""URL"""


Ví dụ:


WebBrowser0.ControlSource = "=""http://tonghop.thuthuataccess.com/2009/11/lay-ve-so-seri-cpu-trong-access.html"""

03/10/2013

Đưa danh sách các form vào listbox

Tác giả : paulsteigel
Nguồn: http://thuthuataccess.com

Hàm sau sẽ giúp bạn liệt kê các form trong Chương trình và đưa vào 1 listbox.

02/06/2013

Gán giá trị default cho trường bằng lệnh SQL

Hôm nay có bạn hỏi trên Facebook như sau:
Câu Hỏi ACCESS:
mình tạo query:
    alter table ABC    add 123 text(10);
mình muốn thêm 1 giá trị mặc định 0000 vào cột 123 trong cùng 1 query thì làm ntn ạ

Và mình xin trả lời:
Một tin buồn cho bạn là trong Access, ngoài giao diện trực quan ra, bạn chỉ có thể gán giá trị bằng VBA thì thông qua ADO hoặc JET. Bạn không thể dùng SQL View của Access để chạy câu lệnh tạo giá trị mặc định.
Hôm qua gọi hỏi bác Bill thì bác Bill bảo thế.

"The DEFAULT statement can be executed only through the Jet OLE DB provider and ADO. It will return an error message if used through the Access SQL View user interface."

05/08/2012

Bài 1 : Sắp xếp tiếng Việt theo font chữ VNIWindows (VNI)

Nguồn:  Thủ Thuật Access
Tác giả: Xuân Thanh 
----------------------------
Có nhiều bạn hỏi về cách sắp xếp tiếng Việt trong Access. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một số thủ thuật này. Trước hết xin lỗi những ai là thầy cô giáo vì cách sắp xếp tiếng Việt được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ở đây tôi xin sắp xếp theo thứ tự sau
1/ Xếp từ phải sang
2/ Xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt
3/ Về dấu, thứ tự ưu tiên sẽ là không dấu, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng
thủ thuật ở đây là dùng chuỗi mã hóa đễ chuyển về thứ tự như đã nói ở trên
Chúng ta cùng nghiên cứu nhé

18/07/2012

Hàm Work_Days để tính thời gian làm việc giữa BegDate và EndDate

Thủ Thuật Access xin giới thiệu một hàm tự viết của tác giả Xuân Thanh phục vụ cho việc tính ngày làm việc thực tế, mời các bạn tham khảo

 
Tác Giả: Xuân Thanh
Trang: http://thuthuataccess.com