Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

15/11/2009

Nhập đường dẫn 1 file ảnh vào chương trình để lưu!

Hôm trước tôi có nêu thủ thuật Insert 1 ảnh vào form/report khi đã có đường dẫn ảnh.

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách để nhập liệu đường dẫn ấy sao cho người dùng chỉ cần click chuột.
Trên form, bạn vẽ 1 textbox đặt tên là txtPic, một nút nhấn tên cmdInsertPic,1 đối tượng ảnh đặt tên là image
bạn phải tạo 1 funtcion để lấy về đường dẫn file ảnh

Code:
Function getFile(Tit As String, formatName As String, formatType As String)
Dim dlgOpen As FileDialog
Set dlgOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
With dlgOpen
.Title = Tit
.Filters.Clear
.Filters.Add formatName, formatType
.AllowMultiSelect = False
result = .Show
If (result <> 0) Then
getFile = Trim(dlgOpen.SelectedItems.Item(1))
End If
End With

End Function


Bây giờ trong hành động click của nút nhấn, ta nhập đoạn code sau:

Code:

Me![TxtPic] = GetFile("c:\", "Select the Picture File","*.jpg;*.bmp")
Me![TxtPic] = LCase(Me![TxtPic])
Me![Image].Picture = Me!TxtPic


Chú ý, để sử dụng được các đối tượng có sẵn của Office, bạn phải khai báo sữ dụng thư viện Office bằng cách vào cửa sổ VBA, Menu Tool--> references, chọn Microsoft Office 11.0 library.

Mời xem Demo DownLoad
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.com/forum

7 nhận xét:

 1. Mình có một form được thiết kê 2 page. Làm thế nào để mình click trên một đối tượng ở trang 1 thì tự động mở trang 2 và ngược lại? sư phụ chỉ giúp cho với.
  Bài "Nhập đường dẫn 1 file ảnh vào chương trình để lưu" mình làm bị báo lỗi chỗ này:
  (msoFileDialogOpen)Không hiểu gì cả? giúp mình với

  Trả lờiXóa
 2. bạn đọc phần chú ý chưa?

  Trả lờiXóa
 3. có đọc phần chú ý rồi, mình đã khai báo đầy đủ giống như trong hình đấy chứ!

  Trả lờiXóa
 4. Xin chào!
  Pro nào có thể giúp mình với! Trong Form tạo một textbox có tên File và 2 command có thên là Getfile và OpenFile.
  Yêu cầu: Khi chọn Nút GetFile thì sẽ xuất hiện Cửa sổ cho phép chọn một File bất kỳ sau đó lưu đường dẫn vào textbox có tên là File.
  Nút OpenFile là mở tập tin có đường dẫn lưu vào Textbox File.
  Xin chân thành cảm ơn rất nhiều

  Trả lờiXóa
 5. Cho hỏi code nhập đường dẫn một file Word, Excel,...cho một trường trong Access và khi click là mở file đó luôn
  Tôi đang muốn là một chương trình quản lý tra cứu văn bản bằng Access. Mong được chỉ giúp

  Trả lờiXóa
 6. Function getFile(Tit As String, formatName As String, formatType As String)
  Dim dlgOpen As FileDialog
  Set dlgOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
  With dlgOpen
  .Title = Tit
  .Filters.Clear
  .Filters.Add formatName, formatType
  .AllowMultiSelect = False
  result = .Show
  If (result <> 0) Then
  getFile = Trim(dlgOpen.SelectedItems.Item(1))
  End If
  End With

  End Function

  Trả lờiXóa
 7. Function getFile(Tit As String, formatName As String, formatType As String)
  Dim dlgOpen As FileDialog
  Set dlgOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
  With dlgOpen
  .Title = Tit
  .Filters.Clear
  .Filters.Add formatName, formatType
  .AllowMultiSelect = False
  result = .Show
  If (result <> 0) Then
  getFile = Trim(dlgOpen.SelectedItems.Item(1))
  End If
  End With

  End Function

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM