Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

24/02/2011

Làm Việc với folder (TT)

Tác giả: Haquocquan
Vui lòng giữ nguyên tên tác giả và site khi bạn sử dụng hoặc dùng lại thủ thuật này
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếp: Liệt kê các subfolders trong một folder:
Đoạn code dưới đây sẽ liệt kế các subfolders trong folder E:\XUAT\ vào table LuuSub