Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

3/9/11

Ẩn những giá trị trùng lắp

Bài viết này hướng dẫn bạn kết hợp thuộc tính Visible với HideDuplicate để ẩn giá trị lặp đi lặp lại trên một báo cáo. Trong cơ sở dữ liệu, các báo cáo làm từ quan hệ 1-n dẫn đến tên mã hàng lặp đi lặp lại thế này:
[Hình: DupeNoHide.png]

Thuộc tính HideDuplicate cho phép ẩn đi các ô OrderID, OrderDate, và CompanyName cho ta report dễ đọc hơn nhưng không hoàn toàn đúng
[Hình: DupeHide.png]

Date và Company ở order 10617 bị biến mất. TƯơng tự , Company ở Order 10619 cũng bị mất. Vấn đề đặt ra làm thế nào ngăn được những trường hợp này? Tức là cho phép hiện ra nếu nó là 1 OrderID mới.

9/7/11

Giúp chia nhóm ngẫu nhiên với số lượng bằng nhau

Giả định bạn cần phân ra n nhóm. Ta xếp record cho hết nhóm này, tới nhóm khác, khi đủ thì xoay lại từ đầu cho tới khi hết.
N: số nhóm.
M=1, nhóm hiện đang xem xét

18/6/11

24/4/11

Sử dụng trường Autonumber cho hiệu quả

Có rất nhiều bạn thắc mắc về autonumber, thắc mắc tại sao nó không tăng liên tục khi mình xóa 1-2 record...Sau đây xin giới thiệu 1 bài viết của nick huudung, trang fithou.net

AutoNumber, đây thực chất là 1 kiểu số có kích thước tương đương với Long Integer (hoặc Replication ID).
Autonumber khác với kiểu Number thông thường ở chỗ: giá trị của trường này được Access tự động sinh ra với mỗi bản ghi mới. cách thức sinh giá trị mới có thể là tăng dần (increment) hoặc ngẫu nhiên (random).
Mỗi khi ta sử dụng 1 giá trị của AutoNumber thì giá trị đó sẽ không bao giờ được sử dụng lại nữa. Điều này có lí do của nó: người ta thường dùng AutoNumber cho những trường khóa chính mà không cần quan tâm tới giá trị của nó, chỉ cần nó đảm bảo tính duy nhất --> muốn duy nhất thì những gì đã dùng sẽ không được dùng nữa.

24/2/11

Làm Việc với folder (TT)

Tác giả: Haquocquan
Vui lòng giữ nguyên tên tác giả và site khi bạn sử dụng hoặc dùng lại thủ thuật này
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếp: Liệt kê các subfolders trong một folder:
Đoạn code dưới đây sẽ liệt kế các subfolders trong folder E:\XUAT\ vào table LuuSub

10/1/11

Mã hóa và giải mã- tgiả vba

Tác giả: VBA
site: Diễn đàn Thủ Thuật Access
ứng dụng 2 hàm này các bác có thể sử dụng trong việc quản lý mã hoá mật khẩu trong table User của các bác là hay nhất