Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

18/7/12

Hàm Work_Days để tính thời gian làm việc giữa BegDate và EndDate

Thủ Thuật Access xin giới thiệu một hàm tự viết của tác giả Xuân Thanh phục vụ cho việc tính ngày làm việc thực tế, mời các bạn tham khảo

 
Tác Giả: Xuân Thanh
Trang: http://thuthuataccess.com

15/7/12

Khôi phục table vô tình xóa

Khôi phục lại table đã vô tình xóa 
Share by: Xuân Thanh 
Đã có khi nào bạn vô tình xóa một table? Và bạn không có dự phòng? Có một cách bạn có thể khôi phục lại nó nếu bạn chưa xóa thêm một table khác hoặc bạn chưa đóng cơ sở dữ liệu của bạn. Bằng thủ thuật sau đây, bạn có thể chèn tất cả các trường của bảng đã xóa vào một bảng mới


1/7/12

Nhập ngày tháng thông qua Calendar Control

Nguồn:Nhập ngày tháng thông qua Calendar Control 
Tác giả:Noname

 

Calendar control là một ActiveX control cho phép bạn nhập ngày tháng vào Access một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Cách làm như sau:

1. vẽ 1 textbox đặt tên là txtFromdate
2. Vẽ 1 button
3. Click vào nút more control ở toolbox, tìm và chọn Calendar Control 11.0, Vào form, thả control này vào chỗ bạn muốn. Vào Properties đặt name của đối tượng này là Calendar2 và thuộc tính visible là No.

Ngăn chặn không cho Access tự động lưu record

Chúng ta biết rằng Access luôn tự động lưu lại các record mỗi khi ta nhập mới hoặc sửa đổi. Để ngăn không cho access tự động lưu, muốn lưu phải hỏi trước, nếu đồng ý thì lưu, nếu không thì undo lại giá trị trước khi thay đổi, ta dùng thủ thuật sau của sự kiện BeforeUpdate của form