Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/10/09

nén file Access bằng VBABình thường,khi mà các câu lệnh Make, Append, delete thực hiện nhiều lần thì file access của bạn sẽ phình to không tưởng tượng được, có khi lên tới hàng GB, để nén access ta vào menu tool-->database Ulities-->Compact and repair Database
Nhưng đôi khi chúng ta cần thực hiện điều đó bằng VBA vì đã khóa Menu, thay bằng customise menu, hoặc với mục đích thân thiện với người dùng chỉ trên một nút nhấn.

hãy copy đoạn code sau của tác giả Juan M. Afan de Ribera để làm điều đó

Code:
'   ***** Code Start *****
Public Sub CompactDB()

   CommandBars("Menu Bar"). _
   Controls("Tools"). _
   Controls("Database utilities"). _
   Controls("Compact and repair database..."). _
   accDoDefaultAction

End Sub
'   ***** Code End  *****
[right] Nguồn Từ : Khoa Học Phổ Thông.
Website : http://www.khoahocphothong.net [/right]
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum