Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

30/12/09

Thuộc tính Startup MS Access toàn tập với VBA

Xin chào các tín đồ Access. Có lẽ nhiều người biết các ngăn chặn vọc phá cũng như tùy biến thuộc tính startup Access bằng cách vào Tool--> Startup.
Tuy nhiên, không phải bao giờ điều đó cũng làm các bạn hài lòng, và chúng ta luôn luôn muốn hơn nữa với VBA.Sau đây, mình xin giới thiệu các lệnh sửa thuộc tính trong VBA. Có lẽ vài bạn đã từng thử với việc Disable phím shift. Nhưng trong phạm vi bài viết này, mình sẽ nêu đầy đủ hơn về các thuộc tính đó.Để thuận tiện hơn trong việc thay đổi thuộc tính, bạn nên tạo 1 module và  copy hàm sau:


Function ChangeProperty(strPropName, varPropType, varPropValue)
  Dim dbs As Database, prp As Property
  Const conPropNotFoundError = 3270
  Set dbs = CurrentDb
  On Error GoTo Change_XuLyLoi
  dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
  ChangeProperty = True
Change_KetThuc:
  Exit Function
Change_XuLyLoi:
  'Thuộc tính không thấy
  If Err = conPropNotFoundError Then
  Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
  varPropType, varPropValue)
  dbs.Properties.Append prp
  Resume Next
  Else
  'Không có thuộc tính đó
  ChangeProperty = False
  Resume Change_KetThuc
  End If
End Function
Và dưới đây là tập hợp các thuộc tính trong (ngoài) form Startup mà bạn có thể gọi bất cứ đâu. Sau khi gọi, nó sẽ có hiệu lực từ lần mở chương trình kế tiếp:
Sub SercurityDB(locker As Boolean)
' Gọi đoạn module này ở form lock hay chỗ nào bạn thích.
'SecurityDB True ( False)
' Thuộc tính nào không cần dùng, abn5 chỉ việc cho dấu nháy (') đằng trước là được
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' Đổi tên Tiêu đề ứng dụng
  ChangeProperty "Apptitle", dbText," Tên Tiêu Đề"
' Đặt lại Form gọi khi mở chương trình
  ChangeProperty "StartupForm", dbText, "MainForm"
' Cho nhìn thấy Khung Database hay không
  ChangeProperty "StartupShowDBWindow", dbBoolean, locker
'Cho nhìn thấy thanh Status hay không
  ChangeProperty "StartupShowStatusBar", dbBoolean, True
' Cho phép hiển thị thanh  design hay không
  ChangeProperty "AllowBuiltinToolbars", dbBoolean, locker
' Cho phép thêm bớt 1 item vào các thanh công cụ hay không
  ChangeProperty "AllowToolbarChanges", dbBoolean, locker
' Cho phép hiện thanh bar khi nhấn chuột phải hay không
  ChangeProperty "AllowShortcutMenus", dbBoolean, locker
  ' Cho phép hiện toàn bộ thanh menu hay không
  ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, locker
'Cho phép ngừng chương trình lại bằng phím Ctrl+ Break khi đang run hay không
  ChangeProperty "AllowBreakIntoCode", dbBoolean, locker
' Vô hiệu hóa phím đặc biệt như F11
  ChangeProperty "AllowSpecialKeys", dbBoolean, locker
' Vô hiệu hóa phím shift
  ChangeProperty "AllowBypassKey", dbBoolean, locker
'Cho phép design/ sửa thuộc tính form/ report khi đang mở hay không.
  ChangeProperty "AllowDesignChanges", dbBoolean, locker
' Set lại đường dẫn Icon cùng với nơi lưu chương trình
 ChangeProperty "AppIcon", dbText, Access.CurrentProject.Path & "Icon1.ico"
  ' Gắn lại tên menubar tự tạo:
Application.MenuBar = "My menubar"
'Gắn lại tên shotcuts menubar ( tạo bằng macro)
Application.ShotcutMenuBar = "My ShotCut Menubar"
End Sub
 Các đoạn mình tô màu xanh đậm, các bạn có thể thay đổi cho phù hợp với chương trình của bạn.
Các thuộc tính không cần thay đổi, bạn có thể xóa bỏ hoặc đặt dấu nháy đơn (') đằng trước.
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

1 nhận xét:

  1. Nặc danh11:29 25/5/12

    Phần mềm MSchool(Quản lý điểm và xét tốt nghiệp THCS theo TT58 - thông tư áp dụng học kỳ 2 năm học 2011-2012
    http://www.mediafire.com/myfiles.php

    Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM