Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

23/12/09

Phân quyền truy cập menu trong Access


Mình đã giới thiệu với các bạn chương trình phân quyền
thiet-ke-ctrinh-phan-quyen
Mình cũng giới thiệu các bạn cách bạn cách tạo 1 thanh menu
huong-dan-tao-menu-trong-access.html
Hôm nay mình xin giới thiệu cách để hiển thị 1 menu với user này và ẩn với user khác.


Ta hãy mở 1 module và soạn thủ tục sau:
Sub ViewMenu(User as String, mnBar as string, mnItem as String, IsView as Boolean)
 
If currUser= User Then   
    CommandBars(mnBar).Controls(mnItem).Visible = isView
End If
End Sub 
Thủ tục trên cho ta hiện 1 menu với
User : user muốn cho phép xem
CurrUser: User hiện tại đăng nhập vào hệ thống. ( bạn có thể gán 1 biến toàn cục, mỗi khi có người đăng nhập thành công, thì gán : CurrUser bằng UserName)
 mnBar: tên thanh menu do bạn tự tạo
mnItem : tên menu (caption) do bạn tạo và gắn trên thanh Menu

Ví dụ:
Trong bài đăng về tạo menu http://thuthuataccess.blogspot.com/2009/12/huong-dan-tao-menu-trong-access.html

Bạn tạo 1 thanh menu "QuanLyCongVan" với 2 Item là : "Cập Nhật", và "Thoát".Bây giờ bạn muốn chỉ hiện menu "Cập Nhật" cho User, và Admin. ( nhóm guest không được thấy) ta gọi sau khi người dùng đăng nhập thành công:

ViewMenu "User", "QuanLyCongVan", "Cập Nhật", True
ViewMenu "Admin", "QuanLyCongVan", "Cập Nhật", True
ViewMenu "Guest", "QuanLyCongVan", "Cập Nhật", False
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM