Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

9/12/09

9 Shortcut Key giúp bạn tiết kiệm thời gian

Nếu sử dụng thành thạo các phím nóng sau, bạn có thể tăng tốc một cách đáng kể cho việc nhập hoặc di chuyển giữa các dữ liệu:

- Để hủy bỏ tác dụng của lệnh vừa thực hiện (undo) sử dụng CTRL+Z hoặc ALT+BACKSPACE

- Để hủy bỏ việc thay đổi dữ liệu ấn ESC một lần cho trường hiện hành, ấn ESC hai lần cho bản ghi hiện hành.

- Để chèn ngày hiện hành ấn CTRL + dấu ;

- Để chèn giờ hiện hành ấn CTRL + dấu :

- Để chèn giá trị ngầm định cho một trường ấn CTRL+ALT+SPACEBAR

- Để chèn giá trị từ trường tương ứng trong bản ghi trước đó ấn CTRL + dấu ''

- Để thêm một bản ghi mới ấn CTRL+ dấu +

- Để hủy bỏ bản ghi hiện hành ấn CTRL+ dấu -

- Để tính lại các trường trong cửa sổ ấn F9

Nguồn : Sưu tầm
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM