Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

21/12/09

Tạo số phiếu tăng theo mẫu : date+STT

 Hôm trước mình giới thiệu thủ thuật tạo số phiếu tăng tự động theo đoạn code của anh phatnq2002  trang Dân Kế Toán
Tạo số chứng từ tăng dần và reset mỗi tháng

Hôm nay, mình giới thiệu đoạn code tạo số chứng từ tăng dần theo mẫu dạng: dd/mm/yy + số TT
Để số thứ tự tự động tăng dần để trường STT là Text. Đồng thời ta thêm 1 trường couter kiểu Number - Integer để đếm số phiếu trong ngày. Trường này sẽ tăng khi bạn nhập phiếu mới với giá trị = max giá trị ngày đó.
Trường STT của bạn sẽ được set giá trị = Date & "-" & format(Couter,"000")

* Chú ý: để biết 1 record có phải được thêm mới hay không, bạn xét ở sự kiện Form_Current() của form. Nếu STT của bạn là null thì nó là record mới.
Private Sub Form_Current()
'Kiểm Tra số thứ tự, nếu Null thì đó là recodr mới
If IsNull(Me.STT) Then
STT.Value = SoTT
End If
End Sub

Function SoTT() As String
Dim so As Integer
so = Nz(DMax("[Couter]", "BangChi", "[Date]= date()"))
Couter.Value = so + 1
SoTT = Date & "-" & Format(Couter, "000")
End Function
 Mời các bạn xem demo về xem:
DownLoad
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

1 nhận xét:

 1. Nặc danh08:21 12/10/10

  Xin chào noname.mình đọc bài của bạn mình thấy rất hữu ích. Mình có
  một vấn đế muồn nhờ bạn chỉ giáo. Minh đang làm trên acc công việc quan lý thu ohus ly qu qua quản lý thu phí lệ phí. Mình thấy rất tiện khi làm trên acc.Khi làm
  thì minh phải ghi số biên lai. Mình đang muốn nhâp số biên lai tự đo
  động. Mình ví dụ thế này
  Minh có quyên biên lai số 950 có 50 liên biên lai bao gồm các số
  47451 đến 47500, khi hết quyeen 950 đó thi minh chuyên sang quyên 0
  001 bao gồm các sô từ 00001 đến 00050 và cứ tiếp tục sang các
  quyển biên lai khác nhu thê.cho minh hoi là làm sao co thể nhập số biên lai
  biên lai tự động như vây. nick yahoo của minh là doibac2004 nếu bạn ne
  nào biết xin pm minh để chỉ giáo minh với.thanks All

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM