Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

29/12/09

Đồng Bộ hai table

Hỏi: Tôi có 2 table có cấu trúc gần giống nhau. Tuy nhiên có khác biệt 1 ít về dữ liệu. Xin hướng dẫn đồng bộ table1 sang table 2.
Ví dụ: table1( Maso, ten). Table2(maso, ten, diachi, ...)
Tôi muốn
1/Thêm maso,ten từ table 1 sang table nếu trong table 2 thiếu.
2/Update lại tên nếu cùng 1 mã số nhưng tên table1 khác trong table 2
3/ xóa những recode trong table2 không có mã trong table1

Đáp run các query sau:

1/Thêm maso,ten từ table 1 sang table nếu trong table 2 thiếu
INSERT INTO Table2 ( Maso, TEN )
SELECT Table1.Maso, Table1.Ten
FROM Table1
WHERE (((Table1.Maso) Not In (select maso from table2)));[/code]
2/Update lại tên nếu cùng 1 mã số nhưng tên table1 khác trong table 2
UPDATE Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.Maso = Table2.Maso SET Table2.TEN = table1.ten
WHERE (((Table2.TEN)<>[table1].[ten]));
3/ xóa những recode trong table2 không có mã trong table1
DELETE Table2.*
FROM Table2
WHERE (((Table2.Maso) Not In (select maso from table1)));
DownLoaddemo
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM