Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

5/12/09

Đăng nhập sai 5 lần chờ 15 phút

Question :Thấy các diễn đàn chỉ cho đăng nhạp 5 lần,nếu sai thì 15 phút sau mới cho đang nhập lại.Thế thì mình nghĩ ra ý tương rằng,cái này chúng ta có thể áp dụng trong Form đăng nhập được không.Điều kiện:
 Đăng nhập sai 5 lần thì dù có đăng nhập đúng đi chăng nữa cũng không vào đuợc CSDL.


Reply :
Xin giới thiệu bạn hàm Sleep( số miligiây) dùng để delay chương trình
Để dùng hàm nay, bạn phải khai báo API.
Tạo 1 module và khai báo API sau:
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Trong form đăng nhập, bạn tạo 1 biến để đếm. Sau mỗi lần nhập pass nó sẽ đếm lên 1.

Code:
dem=dem+1
If Dem mod 5 =0 then
 MsgBox "Sai Pass 5 lan, ban phai cho 15 phut moi duoc dang nhap"
  Sleep (1800000)
End If
---------------------------------------------------------------------
Bạn cũng có thể lợi dụng timer của Form ( set interval 1000 )để đếm giờ bằng cách tạo 1 biến demgiay. Khi nhập pass sai lần thứ 5, thì demgiay=0.
Trong sự kiện timer , demgiay =demgiay +1
Như vậy. bắt đầu kiểm tra pass, bạn đặt điều kiện:
If (dem mod 5 =0 ) and (demgiay < 180 =0) then
msgbox " bạn nhap sai pass 5 lan, ban phai doi 15 phut moi nhap lai duoc, thoi gian con lai : " & 180 - demgiay & "giay"
else
' doan code kiem tra pass
dem = dem +1
demgiay=0
End If
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum

1 nhận xét:

 1. Nặc danh22:44 20/11/11

  Xin chào các bạn !
  Mình đang xây dựng 1 chương trình nhưng đang bí 1 chổ. Các bạn cho mình hỏi, mình có 1 combox (loại NVL) và 1 textbox (STIEN). Giờ mình muốn mỗi lần Combox (loại NVL) có dữ liệu thì dữ liệu của textbox(STIEN) bằng dữ liệu cũ. Ví dụ mình có đoạn chương trình :

  Private Sub LoaiNVL_Click()
  If loaiNVL <> 0 Then
  STIEN =?????? (STIEN)

  Else
  STIEN = 0
  End If

  End Sub

  Vậy các bạn chỉ mình với, mình sẽ ghi cái gì trong ?????? để lấy dữ liệu cũ của textbox (STIEN).
  Có gì các bạn gửi về email quocthanh_0204@yahoo.com
  Xin cảm ơn các bạn nhiều.

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM