Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/8/09

Hướng Dẫn Tạo Menu Trong Access

Có nhiều cách để tạo Menu!
Sau đây, mình xin giới thiệu 1 tài liệu hướng dẫn tạo menu trong Access. Theo mình đánh giá là rất tốt và rõ ràng!
DownLoad


Bạn đã có các form công việc giờ bạn muốn tạo Thanh menu để chạy các form đó, hãy theo hướng dẫn sau:
Mình dùng hình cho nhanh nhé, tuần tự theo các bước đánh số 1,2,3,...

I – Tạo thanh menu
TaoMenu01.pngTaoMenu02.png

TaoMenu03.png


II - Tạo menu Thoát từ menu Exit của hệ thống:
TaoMenu04.png
TaoMenu05.pngIII – Tạo menu Cập Nhật và các menu con
TaoMenu06.png
TaoMenu07.png
TaoMenu08.png

Đổi tên menu mới “Custom” đó thành “Thêm Công văn”
Tương tự tạo thêm menu “Danh sách Công văn” phía dưới menu “Thêm Công văn”
* To đường phân cách gia các menu con:
TaoMenu09.png

Đưa Thanh menu vào vị trí:
TaoMenu10.png
TaoMenu11.pngIV – Đặt Action cho menu “Thêm Công văn để mở form “frmCongVan
Với các thao tác trên menu “Thoát” đã dùng được rồi, bây giờ ta đặt Action cho menu “Thêm Công văn  để khi bấm vào nó là mở form “frmCongVan”:
TaoMenu13.png

TaoMenu14.png

Đặt tên nó là mcrThemCongVan

TaoMenu15.png

TaoMenu16.png

TaoMenu17.png

Tương tự với các menu khác dùng để mở các form khác.