Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

01/02/2010

Mở Form từ listbox, combobox

ạo một combo box từ mẫu biểu nào mà bạn muốn chọn để mở mẫu biểu đầu tiên. Combo box được thiết lập các thuộc tính sau:
Name: List of forms
Data: Value list (để cài đặt thuộc tính Row Suorce type)
Event: [On Enter]
' Đoạn mã xử lý như sau:
Private Sub Listofforms_enter()
   Dim MyDb as Database
   Dim MyContainer as Container
   Dim I as integer
   Dim list as string
   Set MyDb = DBEngine.Workspace(0).Database(0)
   Set My Container = MyDb.Containers("Forms")
   List = " "
   For I=0 to MyContainer.Documents.count - 1
   List = List & MyContainer.Documents(I).name & ";"
   Next I
   me![List of Forms].Row Suorce = Left(List, Len(list)-1)
End sub
' Nhập tiếp thuộc tính After Update của Combo box
Private Sub ListofForms_AfterUpdate()
   Docmd.OpenForm me![ListofForms)
End Sub

Sưu Tầm
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

3 nhận xét:

 1. mình đang thiết kế 1 from trong đó có 1 combobox chứa các danh mục sau: canhan,
  tochuc, hogiadinh1, hogiadinh2, canhannuocngoai. sao cho khi chọn 1 trong các mục
  trên thì nó sẽ chạy query tương ứng sau: canhan, tochuc, hogiadinh1, hogiadinh2,
  canhannuocngoai. bạn giúp mình với. mình cám ơn bạn trước nha. email of mình:
  hoangthai77772000@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 2. Bạn tạo một form có combobox chứa danh sách các query.
  Đặt sự kiện combobox afterupdate như sau:
  Private Sub combobox_AfterUpdate()
  Docmd.OpenQuery me.Combobox
  End Sub
  *****
  Như bài của Noname: không cần dài dòng thế đâu. Chỉ cần:
  Private Sub combobox_AfterUpdate()
  Docmd.OpenForm me.Combobox
  End Sub

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn có thể hướng dẫn mình tạo combobox chứa ds các form dc k

   Xóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM