Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

01/02/2010

Tạo combo box để chọn các ổ đĩa có trên máy tính

Cách tạo combo box để chọn ổ đĩa trên máy tính (tự động đưa tất cả các ổ đĩa trong máy vào combo box)
đầu tiên tạo 1 combo box tên là (ví dụ là thế) : Mydrive

Private Sub MyDrive_GotFocus()
    Dim fs, d, dc, s, n
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set dc = fs.Drives
    n = 0
    For Each d In dc
        s = s & d.DriveLetter & ":,"
        n = n + 1
    Next
MyDrive.ListRows = n
MyDrive.RowSourceType = "Value list"
MyDrive.RowSource = s
End Sub

xem demo: DownLoad
Thủ Thuật này được sưu tầm từ blog sưu tầm bài viết
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

2 nhận xét:

  1. Bạn ơi! Bạn có thể giúp mình tạo một combobox để lọc dữ liệu được không vậy? Lọc theo tên nhân viên, NẾU CHỌN ALL THÌ LIỆT KÊ TẤT CẢ NHÂN VIÊN. CÁM ƠN RẤT NHIỀU? MAIL CỦA MÌNH LÀ gokuson83vn@yahoo.com

    Trả lờiXóa
  2. Để lọc dữ liệu, thông thường, form của bạn có record source dạng : select * from tblNhanvien where Tennhanvien like * & form![form chứa combobox}![tên combobox] & *

    Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM