Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

01/02/2010

Liên kết tới CSDL là Foxpro,dBase,Access...

Function ConnectSource(DBF As String, Tenbang As String)
    Dim db As Database, tb As TableDef
    Set db = CurrentDb
    On Error Resume Next
    DoCmd.RunSQL ("drop table " + Tenbang)
    On Error GoTo 0
    Set tb = db.CreateTableDef(Tenbang)
    tb.Connect = ("FoxPro 2.6;Database=path")    tb.SourceTableName = DBF
    db.TableDefs.Append tb
    Set db = Nothing
End Function
Tương tự, nếu muốn nối tới dbase,bạn thay Foxpro bằng Dbase..
- Nếu muốn link tới một File Access có mật khẩu bạn thay dòng in đậm như sau:
tb.Connect = (";pwd=******;Database=path")

nguồn: blog suu tam thu thuat

3 nhận xét:

 1. Nhờ Noname connect giúp file HSSV.DBF (fox 2.6) vào mdb, tôi thử mãi không được. Gửi cho xin một DEMO nhé.
  Link file HSSV.DBF: http://www.mediafire.com/?n5nnzdh1lzt
  Cám ơn nhiều.

  Trả lờiXóa
 2. mặc dù có thể connect vào Access.Nhưng bạn không thể thao tác gì trên dữ liệu trừ connect thông qua ODBC. bạn nên impport như cách truyền thống vẫn hay hơn

  Trả lờiXóa
 3. Nhưng file DBF của tôi lớn quá, không thể import theo cách truyền thống được. Connect ODBC thì hơi phức tạp. Connect theo cách trên sau đó dùng append để đưa dữ liệu vào các table tạm được không bác Noname.

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM