Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

16/10/2010

Tạo số chứng từ tăng dần và reset lại theo yêu cầu người dùng

Writer: Noname
site: http://thuthuataccess.com
Vui lòng giữ nguyên thông tin tác giả và site nếu bạn dùng hoặc chia sẻ thủ thuật này

-------------------------------------
Trong thực tế, một số chứng từ yêu cầu có số tăng dần và reset lại, cụ thể là các sổ thu , chi. Các quyển hóa đơn bán lẻ...
thủ thuật này cho phép chúng ta tạo ra các số chứng từ tăng dần và reset lại 1 khi nhấn vào nút reset.

Tạo số chứng từ tự tăng dần và reset lại mỗi khi người dung yêu cầu

Chúng ta có 1 table lưu các số chứng từ như sau:
Tblhoadon(STT,soHD,ngay, donvi,…)Vẽ 1 form với 2 nút nhấn
cmdNew : tạo chứng từ mới với số chứng từ tăng dần
cmdNewReset : Tạo chứng từ mới với số chứng từ trả lại từ 1

Textbox: SoDH: Thể hiện số chứng từ khi click nút cmdNew hoặc cmdNewReset

[Image: resetSochungtu.png]
Dưới đây là code xử lý sự kiện click của hai nút nhấn

Code:
Private Sub cmdNew_Click()
Dim soCT
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
soCT = DLast("[SoHD]", "tblHoaDon")

SoHD = Format(soCT + 1, "0000000")
End Sub


Code:
Private Sub cmdNewReset_Click()
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
SoHD = Format(1, "0000000")
End Sub


Mời xem demo
download

Thảo luận thêm tại đây
http://thuthuataccess.com/forum/thread-305.html

1 nhận xét:

 1. Tôi đang cần mua một phần mềm để xuất hóa đơn theo Nghị định 51 với yêu cầu sau
  1 Thiết kế bằng Access
  2 thời hạn đến T1/2011
  3 nội dung cụ thể sẽ trao đổi khi nhận thiết kế
  Vậy ai có thể làm được xin liên hệ Email: tuanvang80@yahoo.com.vn

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM