Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/01/2010

Sort List theo Alphabe

Mới lang thang tìm thấy 1 đoạn code cho phép Sort 1 Listbox theo Alphabe. Mời mọi người tham khảo, có gì thắc mắc cứ comment hỏi nhé!
Function SortListBox(objListBox As ListBox)
Dim intFirst As Integer
Dim intLast As Integer
Dim intNumItems As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim strTemp As String
Dim MyArray() As Variant

'Re-Dim the array
ReDim MyArray(objListBox.ListCount - 1)

'Get upper and lower boundary
intFirst = LBound(MyArray)
intLast = UBound(MyArray)

'Set array values
For i = LBound(MyArray) To UBound(MyArray)
MyArray(i) = objListBox.ItemData(i)
Next i

'Loop through array values to determine sort
For i = intFirst To intLast - 1
For j = i + 1 To intLast
If MyArray(i) > MyArray(j) Then
strTemp = MyArray(j)
MyArray(j) = MyArray(i)
MyArray(i) = strTemp
End If
Next j
Next i

'Remove all items
For i = intLast - 1 To intFirst Step -1
objListBox.RemoveItem i
Next i

'Add all items in order
For i = intFirst To intLast - 1
objListBox.AddItem MyArray(i), i
Next

End Function
 Bạn tạo 1 module mới rồi copy đoạn code trên vào.
tạo 1 form, tạo 1 listbox và 1 nút nhất. Để tên mặc định hết cho nhanh nha.
Row source type của lis bạn chọn Value list
Row Source bạn điền: "Rượu;Socola;Bánh;Bao Bì;Bột Ngọt;Cà Chua;Chanh;Đường;Gạo;Hành;Kem Đánh Răng;Khoai Tây;Mì Gói;Mức;Muối;Ớt;Sữa;Tiêu;Hộp quẹt"

hoặc gì tùy bạn

Trong event click nút nhấn, bạn gọi:
Private Sub Command1_Click()
Call SortListBox(List0)
End Sub

Mời xem demo:
SortList
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM