Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

1/25/10

Cách lấy (copy)database tại một máy trên mạng Lan

Hỏi:
Mong được sự giúp đỡ của các cao thủ lập trình Access :
_ Đến 1 ngày nhất định trong tháng phải copy database Access từ một máy tính trên mạng Lan; tên máy tính là computerA và địa chỉ IP tĩnh 192.168.1.30, máy tính A share thư mục với tên "Baocao" và tên file cần lấy là "Nhaplieu.mdb".
( tức là \\computerA\Baocao\nhaplieu.mdb hoặc \\192.168.1.30\Baocao\nhaplieu.mdb )
+ Mình muốn tạo một button khi click vào sẽ tự động lấy file ấy về và để tại máy tính mình tại thư mục gốc ổ D.

Đáp:

Trong sự kiện Click, bạn cho dòng lệnh sau vào
Dim RCopy as String
Rcopy= "Copy \\computerA\Baocao\nhaplieu.mdb D:\nhaplieu.mdb"

Shell RCopy,vbHide

Hoặc:
Call FileCopy("\\computerA\Baocao\nhaplieu.mdb", "D:\nhaplieu.mdb")

Trong trường hợp máy copy yêu cầu nhập userName/ pass để được vào copy thì bạn dùng cách Map 1 ổ đĩa mạng, rồi copy từ đó về máy.
Xem thêm cách map ổ đĩa mạng với UserName/ Pass
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum