Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

03/03/2010

Hàm kiểm tra 1 chuỗi có phải là số không

Hỏi: (HQQ) Tôi có table (MASO(text), HOTEN): do trước đây khi nhập MASO không có quy định, nên khi nhập mã số nhân viên vận hành có thể nhập thế nào cũng được (ví dụ: 1234, HAO12,...)
Nay, nhập MASO chỉ nhập bằng số (vẫn kiểu text) và cần phải thay đổi mã số của các khách hàng cũ. Làm thế nào lọc ra được các dữ liệu đã có mã nhập toàn bằng số và những dữ liệu có mã nhập không hoàn toàn bằng số.

Đáp: Bạn dùng hàm IsNumeric([Chuỗi]) để kiểm tra chuỗi đó có phải là 1 số không.
Ví Dụ: IsNumeric("123456") =>Kết quả True/Yes
IsNumeric("KH0123")=> Kết quả : False/No

Như vậy bạn hoàn toàn có thể lọc ra những giá trị cần thay thế
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM