Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

2/1/10

Sửa lỗi Tiếng Việt khi lưu file dbf vào Access

Khi import file .dbf vào access thì phần Data không hiển thị được tiếng Việt
Bạn làm như sau: Mở Regedit của windows và theo path này
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines
tìm đến XBase và Paradox rồi sửa lại Value cho phần DataCodePage từ OEM thành ANSI. Rồi import lại xem, Chúc thành công.

Tác giả: Smartman
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum