Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

1/25/10

Map Network Drive

Hỏi: Mình có làm 1 chương trình file Data để trên mạng LAN, do đó nếu người dùng không map ổ mạng thì sẽ không thể chạy chương trình được. Các bác cho em hỏi có đoạn code nào gọi cửa sổ Map network Drive lên được không?
Đáp:
Điều kiện là thư mục của bạn phải được share trước.
Sub MapNetwork(D As String, s As String, UserName As String, Password As String)
'd : diver
's: Map Address
Dim p As String
p = "net use " & D & ": \\" & s
Shell p, vbHide
MsgBox "Map " & D & " successful"
End Sub

Bây giờ, giả sử dữ liệu mình nằm trên server trong thư mục DuLieu. UserName Mình là Noname. Pass Của mình là khpt. Mình muốn gán ổ đĩa G làm ổ mạng. mình sẽ gọi Thủ tục map network Drive như sau:
MapNetwork "G", "server\dulieu", "Noname", "khpt"