Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/10/09

Sử dụng thư viện hàm của Excel trong Access

Những ai thao tác quen với Excel sẽ thấy ở đây có một thư viện hàm khổng lồ mà Access không có được. Và câu hỏi là làm sao sử dụng được thư viện hàm này.


để sử dụng được thư viện hàm của Excel, bạn cần vào khung soạn VBA - > tool- > References
Chọn Microsoft Excel 11.0 Object Library. (10.0 với Office XP, 12.0 với Office 2007)Sau đó tìm và chọn Chọn Microsoft Excel 11.0 Object Library. (10.0 với Office XP, 12.0 với Office 2007)Giờ bạn có thể tạo 1 hàm tương tự và Gọi hàm từ Excel. Tôi ví dụ với hàm Days360 của Excel, các bạn làm tương tự các hàm khác nhé!
Function Days360(StarDate As Date, EndDate As Date) As Integer
       Days360 = Excel.WorksheetFunction.Days360(StarDate, EndDate)
End Function

____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum