Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/8/09

So Sanh chính Xác chữ Hoa- Thường trong Access

Muốn so sánh chính xác từng ký tự một, hoa ra hoa, thường ra thường thì ở đầu trang module, thay câu lệnh Option Compare Database nếu có bằng Option Compare Binary là OK thôi.
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum