Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/15/09

Lỗi khi Chuyển từ File mdb thành mde

Gần đâydo nhu cầu bảo mật chống sửa form/ Report , chống luc lọi trong các đoan code cũng như cải thiện tốc độ chương trình do VBA đã được biên dịch. Một số bạn đã chuyển ứng dụng Access của mình thành file *. mde nhưng vướng lỗi. Sau đây, mình xin thống kê và cách xử lý.


Cách chuyển:
Vào menu Tool -->Database Utility--> make MDE file...

 Lỗi 1: Lỗi thường gặp phải là do bạn đang dùng phiên bản Access cũ hơn. Bạn phải dùng phiên bản Access đó để chuyển hoặc convert file MDB sang phiên bản Access hiện hành.
Cách Convert. Vào Tool--> Database Utilities -> Convert Database --> To Access 2002 2003 Database ( hoặc mới hơn)
Sau khi thành công, nó sẽ tạo cho bạn 1 file MDB mới có phiên bản. Bạn vào file này để tiến hành make sang file *.MDE

Lỗi 2: Hệ Thống báo như sau
"This error is usually associated with compiling a large database into an MDE file.  Due to the method used to compile the database, a considerable number of TableID references are created for each table.  The Microsoft Jet database engine version 4.0 can only create a maximum of 2048 open TableIDs at one time.  Exporting a database as an MDE potentially can exceed this limit if the database has a large number of objects (table, macro, form, report, etc).
There is no accurate method to estimate the number of TableIDs the Jet database engine uses during the process of compiling a database as an MDE.  However, each VBA module and each form uses one TableID, as a result, if the database has 500 forms, and each form's HasModule property is set to Yes, as many as 1,000 TableIDs are used."

Thường lỗi này do có 1 số đoạn code bạn dùng wizard tạo ra. ( ví dụ event Click của các nút nhấn). Sau đó bạn đổi tên đối tượng nên các code này trở nên  "vô thừa nhận" và thông báo lỗi trên.
Giải pháp tốt  là bạn nhấn Alt + F11, nhảy ra khung soạn VBA. Trong khung soạn, bạn vào Debug--> Compiler. Nó sẽ nhảy đến đoạn code bị thừa đó và bạn xóa đi.

Nếu vẫn không được. Bạn tạo file MDB trống và tiến hành import tất cả qua. Thực hiện lại!
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum